Lò đốt đa nguyên liệu ( củi, viên nén, than,trấu,vải…) đã qua sử dụng