Chúng tôi, tại công ty lò hơi cũ, cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa chuyên nghiệp để đảm bảo sản phẩm lò hơi cũ của bạn luôn hoạt động tốt và đáng tin cậy. Chính sách này mô tả quy định và điều khoản liên quan đến quá trình bảo trì và sửa chữa sản phẩm.

Hãy đọc kỹ chính sách này để hiểu rõ về các điều kiện và quyền lợi của bạn khi sử dụng dịch vụ bảo trì và sửa chữa của chúng tôi.

1. Quyền lợi bảo trì và sửa chữa

Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa chất lượng cao, bao gồm việc kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế các bộ phận cần thiết. Dịch vụ này nhằm đảm bảo rằng sản phẩm lò hơi cũ của bạn hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.

2. Thời gian bảo trì và sửa chữa

Thời gian bảo trì và sửa chữa sẽ được thống nhất với bạn dựa trên tình trạng và yêu cầu cụ thể của sản phẩm lò hơi cũ. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành quá trình bảo trì và sửa chữa trong thời gian ngắn nhất có thể, tuy nhiên, thời gian cụ thể có thể khác nhau tùy thuộc vào phạm vi công việc và tình trạng sản phẩm.

3. Quy trình bảo trì và sửa chữa

Để sử dụng dịch vụ bảo trì và sửa chữa của chúng tôi, vui lòng tuân thủ các bước sau:

  1. Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hoặc email được cung cấp trong tài liệu hướng dẫn hoặc trên website của chúng tôi.
  2. Cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng và vấn đề cần bảo trì hoặc sửa chữa của sản phẩm.
  3. Chúng tôi sẽ thẩm định tình trạng sản phẩm và đề xuất giải pháp bảo trì và sửa chữa phù hợp, bao gồm chi phí dự kiến và thời gian thực hiện.
  4. Sau khi nhận được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ tiến hành quá trình bảo trì và sửa chữa theo thỏa thuận.

4. Chi phí bảo trì và sửa chữa

Chi phí bảo trì và sửa chữa sẽ được thông báo cho bạn trước khi thực hiện công việc. Chi phí này sẽ phụ thuộc vào phạm vi công việc, yêu cầu đặc biệt và các bộ phận cần thiết. Bạn sẽ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí bảo trì và sửa chữa sau khi công việc hoàn thành.

5. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

  • Cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về tình trạng và vấn đề cần bảo trì hoặc sửa chữa.
  • Thanh toán đầy đủ chi phí bảo trì và sửa chữa theo thỏa thuận.
  • Tuân thủ hướng dẫn và chỉ dẫn của chúng tôi về việc sử dụng và bảo quản sản phẩm lò hơi cũ.

6. Loại trừ trách nhiệm

Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng không đúng, lỗi do sự can thiệp của bên thứ ba hoặc sự cố ngoại lực liên quan đến sản phẩm lò hơi cũ sau quá trình bảo trì và sửa chữa.